Bibliography

Aspekte van die bewysreg van die Tsonga

Hierdie artikel begin met ‘n uiteensetting van die ondervragingsmetode by die optekening van dele van die inheemse reg (hofsake). Daarna volg ‘n uiteensetting van die belangrikste aspekte van die bewysreg van die Tsonga. Om die verloop van die opgetekende hofsake gemaklik te kan volg, word die venaamste elemente in die verhoorprosedure in die Tsongahowe ter aanvang geskets. Bronnelys.

Title: Aspekte van die bewysreg van die Tsonga
Authors: Boonzaaier, C.C.
Hartman, J.B.
Year: 1984
Periodical: South African Journal of Ethnology
Volume: 7
Issue: 1
Pages: 32-44
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Hierdie artikel begin met ‘n uiteensetting van die ondervragingsmetode by die optekening van dele van die inheemse reg (hofsake). Daarna volg ‘n uiteensetting van die belangrikste aspekte van die bewysreg van die Tsonga. Om die verloop van die opgetekende hofsake gemaklik te kan volg, word die venaamste elemente in die verhoorprosedure in die Tsongahowe ter aanvang geskets. Bronnelys.