Bibliography

Die maatskaplike en ekonomiese posisie van die kleurlinge en Indirs

De blanken en de Bantoegroep van de Zuid-Afrikaanse bevolking zijn economisch twee uitersten. De Aziaten staan in economisch opzicht het dichtst bij de blanken doch onderscheiden zich in cultureel opzicht ten zeerste van hen, terwijl de kleurlingen wat betreft hun algemene levenswijze dicht bij de blanken staan maar hun economisch peil bij lange na niet hebben bereikt. In dit artikel wordt aan de hand van statistische gegevens de positie van de kleurlingen en Aziaten, resp. 9,4% en 3% vormende van de Unie-bevolking, uiteengezet.

Title: Die maatskaplike en ekonomiese posisie van die kleurlinge en Indirs
Author: Jooste, C.J.
Year: 1961
Periodical: Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Volume: 15
Issue: 2
Pages: 112-118
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: De blanken en de Bantoegroep van de Zuid-Afrikaanse bevolking zijn economisch twee uitersten. De Aziaten staan in economisch opzicht het dichtst bij de blanken doch onderscheiden zich in cultureel opzicht ten zeerste van hen, terwijl de kleurlingen wat betreft hun algemene levenswijze dicht bij de blanken staan maar hun economisch peil bij lange na niet hebben bereikt. In dit artikel wordt aan de hand van statistische gegevens de positie van de kleurlingen en Aziaten, resp. 9,4% en 3% vormende van de Unie-bevolking, uiteengezet.