Bibliography

Die oorname van die dienskontrakregistrasiestelsel deur plaaslike besture in Transvaal

Inleiding – Oorname deur Plaaslike Owerhede – Voordle vir die Plaaslike Bestuur – Registrasie – Toestroming – Werkssamhede stadsinspektoraat – Werkloosheidsversekering – Behandeling van die naturel.

Title: Die oorname van die dienskontrakregistrasiestelsel deur plaaslike besture in Transvaal
Author: Kingley, S.F.
Year: 1950
Periodical: Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Volume: 2
Issue: 1
Pages: 4-9
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Subject: influx control
Abstract: Inleiding – Oorname deur Plaaslike Owerhede – Voordle vir die Plaaslike Bestuur – Registrasie – Toestroming – Werkssamhede stadsinspektoraat – Werkloosheidsversekering – Behandeling van die naturel.