Bibliography

Het multi-etnische Zuid-Afrika

Het bestaan van etnische scheidslijnen in Zuid-Afrika is zowel een historisch feit als een actueel gegeven, waarmee terdege rekening moet worden gehouden, wil men in het buitenland tot een goed begrip komen van het huidige Zuid-Afrika. Sommige ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat de etnische factor zijn langste tijd gehad heeft in Zuid-Afrika. Het ANC, een Xhosa partij, leunt niet slechts op Xhosa-steun. De NP van De Klerk heeft getracht zich in de verkiezingsstrijd te profileren als multi-etnische en non-raciale partij. Zelfs rabiaat-rechts binnen het Afrikanerdom begon te overwegen pogingen te doen steun te verwerven over etnische scheidslijnen heen. Daarentegen heeft het er soms ook alle schijn van dat het roeren van de etnische trom nog steeds een vrij algemeen gebruik is binnen de Zuidafrikaanse politiek. Dit blijkt bv. uit de verrassend goede verkiezingsuitlag die de Inkatha Vrijheidspartij (IVP) heeft geboekt. Ook het ANC onderkent en benadrukt zelfs de etnische factor in de Zuidafrikaanse samenleving. De opbouw van een vreedzame samenleving die uitstijgt boven etniciteit, veronderstelt de gelijktijdige ontwikkeling van een Zuidafrikaanse nationale identiteit. Dit proces zal niet snel en probleemloos verlopen. In de tussentijd lijkt niemand ermee gediend dat het historisch gegeven multi-etnische karakter van het huidige Zuid-Afrika wordt onderbelicht. Noten, samenv. in het Engels (p. 415).

Title: Het multi-etnische Zuid-Afrika
Author: Graaff, B.J.H. de
Year: 1994
Periodical: Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume: 48
Issue: 7-8
Pages: 335-338
Language: Dutch
Geographic term: South Africa
Abstract: Het bestaan van etnische scheidslijnen in Zuid-Afrika is zowel een historisch feit als een actueel gegeven, waarmee terdege rekening moet worden gehouden, wil men in het buitenland tot een goed begrip komen van het huidige Zuid-Afrika. Sommige ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat de etnische factor zijn langste tijd gehad heeft in Zuid-Afrika. Het ANC, een Xhosa partij, leunt niet slechts op Xhosa-steun. De NP van De Klerk heeft getracht zich in de verkiezingsstrijd te profileren als multi-etnische en non-raciale partij. Zelfs rabiaat-rechts binnen het Afrikanerdom begon te overwegen pogingen te doen steun te verwerven over etnische scheidslijnen heen. Daarentegen heeft het er soms ook alle schijn van dat het roeren van de etnische trom nog steeds een vrij algemeen gebruik is binnen de Zuidafrikaanse politiek. Dit blijkt bv. uit de verrassend goede verkiezingsuitlag die de Inkatha Vrijheidspartij (IVP) heeft geboekt. Ook het ANC onderkent en benadrukt zelfs de etnische factor in de Zuidafrikaanse samenleving. De opbouw van een vreedzame samenleving die uitstijgt boven etniciteit, veronderstelt de gelijktijdige ontwikkeling van een Zuidafrikaanse nationale identiteit. Dit proces zal niet snel en probleemloos verlopen. In de tussentijd lijkt niemand ermee gediend dat het historisch gegeven multi-etnische karakter van het huidige Zuid-Afrika wordt onderbelicht. Noten, samenv. in het Engels (p. 415).