Bibliography

Internationale handel en economische groei in ontwikkelingslanden

Op het terrein van de economische politiek heerst alom de overtuiging dat in het belang van voortgezette economische groei de omvang van de buitenlandse handel verder moet worden uitgebreid, wat in de praktijk allereerst een actieve bevordering van de export betekent. Deze visie op de samenhang tussen handel en groei van het inkomen stamt uit een oude traditie binnen de economie die wordt aangeduid met de term ‘handel als motor van de groei’. De auteur plaatst kanttekeningen bij deze visie, waarbij hij de nadruk legt op de situatie in de ontwikkelingslanden. Liever dan van ‘trade as an engine of growth’ zou de auteur willen spreken van ‘trade as a handmaiden of growth’. Centraal staat de noodzaak om allereerst tot gestage groei van de binnenlandse markt te komen, in de eerste fase gepaard gaande met een proces van importsubstitutie. Verder gaat de auteur na of de nieuwste ontwikkelingen in de theorie van de internationale handel nog additioneel licht kunnen werpen op de nexus export-import-inkomensgroei.

Title: Internationale handel en economische groei in ontwikkelingslanden
Author: Linnemann, H.
Year: 1992
ISSN: 1381-1649
Issue: 1992-28
Pages: 26
Language: Dutch
Series: Serie research memoranda
City of publisher: Amsterdam
Publisher: Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
Geographic term: developing countries
External link: https://hdl.handle.net/1871/12363
Abstract: Op het terrein van de economische politiek heerst alom de overtuiging dat in het belang van voortgezette economische groei de omvang van de buitenlandse handel verder moet worden uitgebreid, wat in de praktijk allereerst een actieve bevordering van de export betekent. Deze visie op de samenhang tussen handel en groei van het inkomen stamt uit een oude traditie binnen de economie die wordt aangeduid met de term ‘handel als motor van de groei’. De auteur plaatst kanttekeningen bij deze visie, waarbij hij de nadruk legt op de situatie in de ontwikkelingslanden. Liever dan van ‘trade as an engine of growth’ zou de auteur willen spreken van ‘trade as a handmaiden of growth’. Centraal staat de noodzaak om allereerst tot gestage groei van de binnenlandse markt te komen, in de eerste fase gepaard gaande met een proces van importsubstitutie. Verder gaat de auteur na of de nieuwste ontwikkelingen in de theorie van de internationale handel nog additioneel licht kunnen werpen op de nexus export-import-inkomensgroei.