Bibliography

Konstitusionele ontwikkeling in Suidwes-Afrika

Inleiding – Die Duitse tyd – Die mandaattyd – die tydperk 1946-1971 – 1972 en daarna – ‘Verklaring van voorneme’ – Die Westerse inisiatief – Slot. Saamv. in Engels.

Title: Konstitusionele ontwikkeling in Suidwes-Afrika
Author: Van Zijl, E.
Year: 1980
Periodical: Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume: 20
Issue: 1
Pages: 21-35
Language: Afrikaans
Geographic term: Namibia
Subject: constitutional reform
Abstract: Inleiding – Die Duitse tyd – Die mandaattyd – die tydperk 1946-1971 – 1972 en daarna – ‘Verklaring van voorneme’ – Die Westerse inisiatief – Slot. Saamv. in Engels.