Bibliography

La constitution gyptienne

(Al-Hamichmar, Isral, 20-I-56 Nadat Naguib had moeten wijken omdat de jongere officieren geen parlement wilden, zien de laatsten toch wel in dat een parlementair regiem in een of andere vorm onontkoombaar is. Het is echter een volkomen van de vorige constituties afwijkende grondwet, die gepubliceerd is. Vele bepalingen zullen een dode letter blijven, de definitieve uitstoting van de feodale groep is echter een winstpunt. Opvallend is de pro-arabische tendens in deze nieuwe wet, die op dit punt positiever is dan welke contitutie ook van de andere Arabische landen.

Title: La constitution gyptienne
Author: Anonymous
Year: 1956
Periodical: Orient-Occident
Issue: 332
Pages: 3-4
Language: French
Geographic term: Egypt
Subject: constitutions
Abstract: (Al-Hamichmar, Isral, 20-I-56 Nadat Naguib had moeten wijken omdat de jongere officieren geen parlement wilden, zien de laatsten toch wel in dat een parlementair regiem in een of andere vorm onontkoombaar is. Het is echter een volkomen van de vorige constituties afwijkende grondwet, die gepubliceerd is. Vele bepalingen zullen een dode letter blijven, de definitieve uitstoting van de feodale groep is echter een winstpunt. Opvallend is de pro-arabische tendens in deze nieuwe wet, die op dit punt positiever is dan welke contitutie ook van de andere Arabische landen.