Bibliography

Over de tonologie van het Kikongo

Een hoge toon valt meestal op de middelste klankgreep van een woord of langere eenheid. In het midden van een volzin kunnen 2 of 3 klankgrepen achtereen hoog zijn, begin en einda van de zin laag: beginsel van de toonsymmetrie. Dit beginsel gaat echter niet altijd op, zeker niet in alle dialecten. De tonen zijn niet vast in het voord, de klemtonen wel. Beide worden doorspeeld door afwijkingen tengevolge van emotie en positie in de zin. Behandeld zin de dialecten: KiNthandi (Kisantu), KiNzebi (Kangu), KiNdibu (Kizu) en KiYombe.

Title: Over de tonologie van het Kikongo
Author: Witte, P. de
Year: 1951
Periodical: Kongo-overzee
Volume: 17
Pages: 345-356
Language: Dutch
Geographic term: Congo (Democratic Republic of)
Abstract: Een hoge toon valt meestal op de middelste klankgreep van een woord of langere eenheid. In het midden van een volzin kunnen 2 of 3 klankgrepen achtereen hoog zijn, begin en einda van de zin laag: beginsel van de toonsymmetrie. Dit beginsel gaat echter niet altijd op, zeker niet in alle dialecten. De tonen zijn niet vast in het voord, de klemtonen wel. Beide worden doorspeeld door afwijkingen tengevolge van emotie en positie in de zin. Behandeld zin de dialecten: KiNthandi (Kisantu), KiNzebi (Kangu), KiNdibu (Kizu) en KiYombe.