Bibliography

Peut-il exister une communaut franco-musulmane?

Geen juridische constructie kan de principile Frans-Algerijnse tegenstellingen overbruggen of verzoenen, zodat een federatie bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Voorkeur verdient het kleinste kwaad: Handhaving van de Franse souvereiniteit, terwijl de Algerijnen zoveel mogelijk vrijheid wordt gelaten hun leven naar eigen wet en zede in te richten.

Title: Peut-il exister une communaut franco-musulmane?
Author: Derouet, M.
Year: 1957
Periodical: Revue de psychologie des peuples
Volume: 12
Issue: 1
Pages: 5-21
Language: French
Geographic terms: Algeria
France
Abstract: Geen juridische constructie kan de principile Frans-Algerijnse tegenstellingen overbruggen of verzoenen, zodat een federatie bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Voorkeur verdient het kleinste kwaad: Handhaving van de Franse souvereiniteit, terwijl de Algerijnen zoveel mogelijk vrijheid wordt gelaten hun leven naar eigen wet en zede in te richten.