Bibliography

Plakkery en informele vestiging in Port Elizabeth en Uitenhage

Migrasie, plakkery en informele vestiging deur swartes in ‘n gedeelte van Port Elizabeth (Soweto) en ‘n gedeelte van Uitenhage (Kwanobuhle), in die Oos-Kaap, Suid Afrika, is bestudeer. Die omvang van immigrasie, motiewe vir migrasie en die sosio-ekonomiese omstandighede in die gebiede word uitgewys. Interpersoonlike en intergroepsverhoudings, houdings teenoor nuwe aankomelinge ten opsigte van hulle impak op die bestaande infrastruktuur, ontvangstelsels en oorlewingstrategie word ondersoek. Bronnelys, note, samevattings in Afrikaans en Engels.

Title: Plakkery en informele vestiging in Port Elizabeth en Uitenhage
Authors: Jacobs, P.P.
Pauw, H.C.
Year: 1993
Periodical: South African Journal of Ethnology
Volume: 16
Issue: 2
Pages: 53-64
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Migrasie, plakkery en informele vestiging deur swartes in ‘n gedeelte van Port Elizabeth (Soweto) en ‘n gedeelte van Uitenhage (Kwanobuhle), in die Oos-Kaap, Suid Afrika, is bestudeer. Die omvang van immigrasie, motiewe vir migrasie en die sosio-ekonomiese omstandighede in die gebiede word uitgewys. Interpersoonlike en intergroepsverhoudings, houdings teenoor nuwe aankomelinge ten opsigte van hulle impak op die bestaande infrastruktuur, ontvangstelsels en oorlewingstrategie word ondersoek. Bronnelys, note, samevattings in Afrikaans en Engels.