Bibliography

Une politique de l’levage

Vleesproductie biedt de beste perspectieven voor de Malegassische veestapel, waarvan het aantal Zebu’s – 6 miljoen bedraagt. Van secundair belang is de varkensstapel; schapen, geiten en pluimvee betekenen weinig. Een quantitatieve opvoering van de runderstapel lijkt minder opportuun dan een kwaliteitsverbetering van het bestaande aantal d.m.v. een betere ruimtelijke verdeling en een verbetering van de bestaansvoorwaarden. Gedetailleerde behandeling van de daarvoor noodzakelijke administratieve en technische acties.

Title: Une politique de l’levage
Author: Larrat, M.R.
Year: 1955
Periodical: Bulletin de Madagascar
Volume: 5
Issue: 109
Pages: 471-507
Language: French
Geographic term: Madagascar
Subject: animal husbandry
Abstract: Vleesproductie biedt de beste perspectieven voor de Malegassische veestapel, waarvan het aantal Zebu’s – 6 miljoen bedraagt. Van secundair belang is de varkensstapel; schapen, geiten en pluimvee betekenen weinig. Een quantitatieve opvoering van de runderstapel lijkt minder opportuun dan een kwaliteitsverbetering van het bestaande aantal d.m.v. een betere ruimtelijke verdeling en een verbetering van de bestaansvoorwaarden. Gedetailleerde behandeling van de daarvoor noodzakelijke administratieve en technische acties.