Home » An (n – 2)2 sided figure has n diagonals. Find the number n diagonals for…

An (n – 2)2 sided figure has n diagonals. Find the number n diagonals for…

An (n – 2)2 sided figure has n diagonals. Find the number n diagonals for 25-sided figure
 • A.
  7
 • B.
  8
 • C.
  9
 • D.
  10
Correct Answer: Option A
Explanation

(n – 2)2 = 25
n – 2 = 25 = 5
n = 5 + 2
= 7