Home » If w varies inversely as (frac{ur}{u + r}) and is equal to 8 when u…

If w varies inversely as (frac{ur}{u + r}) and is equal to 8 when u…

If w varies inversely as (frac{ur}{u + r}) and is equal to 8 when
u = 2 and r = 6, find a relationship between u, v, w.
 • A.
  urw = 16(u + v)
 • B.
  16ur = 3w(u + v)
 • C.
  urw = 12(u + v)
 • D.
  12urw = u + v
Correct Answer: Option C
Explanation

W (alpha) (frac{frac{1}{uv}}{u + v})
∴ w = (frac{frac{k}{uv}}{u + v})
= (frac{k(u + v)}{uv})
w = (frac{k(u + v)}{uv})
w = 8, u = 2 and v = 6
8 = (frac{k(2 + 6)}{2(6)})
= (frac{k(8)}{12})
k = 12