Home » Rationalize (frac{5sqrt{7} – 7sqrt{5}}{sqrt{7} – sqrt{5}})

Rationalize (frac{5sqrt{7} – 7sqrt{5}}{sqrt{7} – sqrt{5}})

Rationalize (frac{5sqrt{7} – 7sqrt{5}}{sqrt{7} – sqrt{5}})
 • A.
  -2 sqrt{35})
 • B.
  4sqrt{7}) – 6(sqrt{5})
 • C.
  -(sqrt{35})
 • D.
  4sqrt{7}) – 8(sqrt{5})
 • E.
  (sqrt{35})
Correct Answer: Option C
Explanation

(frac{5sqrt{7} – 7sqrt{5}}{sqrt{7} – sqrt{5}}) = (frac{5sqrt{7} – 7sqrt{5}}{sqrt{7} – sqrt{5}}) x (frac{sqrt{7} + sqrt{5}}{sqrt{7} + sqrt{5}})
= (frac{(5 times 7) + (5 sqrt{7} times 5) – (7 times sqrt{5} times 7) (-7 times 5)}{(sqrt{7})^2})
= (frac{5 sqrt{35} – 7sqrt{35}}{2})
= (frac{-2sqrt{35}}{2})
= – (sqrt{35})